e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

Pytanie:

Na kim ciąży obowiązek odśnieżania i posypywania piaskiem chodnika wzdłuż działki mieszkalnej? Czy właściciel działki wzdłuż której biegnie chodnik, który oddzielony jest od ogrodzenia dzialki pasem zieleni o szerokości 1 m ma obowiązek odśnieżać go?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

24.11.2004

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Jeżeli zatem pas zieleni wchodzi w granicę nieruchomości, której jest Pan właścicielem, to wówczas powstanie obowiązek odśnieżenia takiego chodnika, natomiast jeżeli nie będzie on wchodził w granice nieruchomości, to chodnik nie będzie położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości i nie będzie Pan miał obowiązku odśnieżania go. Jeżeli chodnik przylega do drogi publicznej, to wówczas obowiązek odśnieżania spoczywa na zarządzie drogi. Jeżeli nie to obowiązek ten będzie spoczywał na gminie, a w szczególności w przypadku, gdy gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Re: Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

bożka

24.5.2016 13:38:11

Re: Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

Trudno o jednoznaczne rozumienie jeśli płot jest granicą nieruchomości, potem jest pas 3m zieleni , potem 1,5m chodnik a potem droga gminna , lokalna w osiedlu. Kto w końcu ma kosić tę zieleń i sprzątać chodnik - rozumiem , że gmina...Proszę o jednoznaczność...

Re: Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

Syringa

25.4.2012 13:0:45

Re: Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

Przecież jest wyraźnie napisane, że na właścicielu nieruchomości...

Re: Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

brak

8.3.2011 23:31:19

Re: Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

Dobre pytanie!! Dlaczego nikt nie wyjaśnia tego !

Re: Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

sokołowska

9.2.2010 11:3:13

Re: Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

JESTEM WŁAŚCICIELEM LOKALU NA KIM CIĄŻY OBOWIĄZEK ODŚNIEŻANIA NA WŁAŚCICIELU LOKALU CZY TEŻ WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI?

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ