e-prawnik.pl Porady prawne

Ocena możliwości zarobkowych w sprawie o alimenty

Pytanie:

Wniosłam apelację dotyczącą wysokości alimentów. W stosunku do zarobków męża 4500 zł netto dostałam 1100 zł. Mąż jeszcze przed zakończeniem sprawy zwolnił się z pracy i równocześnie ze mną złożył apelację, o zbyt wysoko zasądzone alimenty. Teraz przebywa na drugim końcu Polski. Twierdzi, że nie może pracować (zdolność została orzeczona przez biegłego na jednej z wcześniejszych rozpraw), bo opiekuje się matką. Faktycznie jednak przebywa w innym miejscu i pracuje "na czarno". Jakie znaczenie dla sprawy miałoby dostarczenie dowodów potwierdzających, że z matką nie mieszka (nigdzie też nie jest zameldowany) i codziennie wchodzi i wychodzi z prywatnego zakładu pracy? Czy sąd będzie rozpatrywał sprawę tylko pod kątem zebranych w sprawie dokumentów? Czy górną granicą może być 60% z emerytury czy też sędzia może podnieść kwotę relatywnie do możliwości zarobkowych zobowiązanego? Zobowiązany otrzymuje też pewne środki "w naturze". Czy mogę się zwrócić o to, by je podzielono równo pomiędzy zobowiązanego a dziecko?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ocena możliwości zarobkowych w sprawie o alimenty

2.5.2007

Z pewnością udowodnienie, że pozwany w rzeczywistości nie opiekuje się matką, może podważyć jego wiarygodność. Sąd nie powinien wtedy brać pod uwagę twierdzenia, że zdolności zarobkowe pozwanego są z tego powodu mniejsze. Teoretycznie wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych obowiązanego. W praktyce te możliwości są często trudne do udowodnienia, dlatego też sądy nierzadko odwołują się do faktycznych zarobków pozwanego. Możliwości zarobkowe mogą być oceniane nie tylko na podstawie dokumentów przedłożonych sądowi, choć w takiej sprawie dokumenty mogą mieć największe znaczenie. Aby wykazać, że pozwany rzeczywiście pracuje można posłużyć się na przykład zeznaniami świadków. Można też powiadomić o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy. Sąd może orzec o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego przez pozwanego w naturze. Czy nastąpi to w sposób, jaki opisane w pytaniu, zależy od tego, jakiego rodzaju są to świadczenia, jaki mają charakter, jak często są przekazywane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ