Oddział firmy zagranicznej jako rezydent

Pytanie:

"Czy zarejstrowany oddział firmy zagranicznej w Polsce jest rezydentem w świetle prawa dewizowego? Czy może dokonywać zapłat za usługi wykonane w Polsce przez polskich podwykonawców w walutach obcych?"

Odpowiedź prawnika: Oddział firmy zagranicznej jako rezydent

Zgodnie z Prawem dewizowym, za rezydentów uważa się również mające siedzibę w Polsce oddziały utworzone przez nierezydentów, czyli np. przez spółki mające siedzibę za granicą. Tak więc oddział firmy zagranicznej, mający siedzibę na terytorium RP jest rezydentem w rozumieniu prawa dewizowego. Możliwość dokonywania rozliczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innej walucie niż waluta polska została ograniczona na podstawie ogólnego przepisu art. 358 kodeksu cywilnego. Przepis ten ustanawia zasadę walutowości, zgodnie z którą z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim. Wyjątki od tej zasady określone są w ustawie prawo dewizowe. Ustawa ta nie przewiduje jednak wyjątku od zasady walutowości w rozliczeniach dokonywanych w kraju (czyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) w walutach obcych pomiedzy rezydentami. Aby mogli Państwo dokonywać wzajemnych rozliczeń w obcych walutach musieliby Państwo uzyskać zezwolenie dewizowe.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika