e-prawnik.pl Porady prawne

Odliczenie VAT przez organizatora konferencji

Pytanie:

Spółka prowadzi działalność w zakresie usług PR, reklamowych, organizacji imprez itp. dla podmiotów gospodarczych. Spółka podpisała umowę z firmą X na organizację konferencji z okazji jubileuszu firmy X. W umowie określony jest zakres świadczonych usług. Do obowiązków spółki będzie należało przygotowanie znaku (logo) konferencji, papieru firmowego konferencji (1000 szt.), programu konferencji, opracowanie listy gości, rozesłanie zaproszeń, nagłośnienie konferencji w mediach, a także wynajem hotelu na potrzeby gości, gości konferencji. Wszystkie te usługi i materiały spółka ma przygotować i opłacić we własnym zakresie w ramach określonego w umowie wynagrodzenia (nie będą refakturowane koszty np. papieru, druku, znaczków pocztowych za rozesłanie zaproszeń itd. - wynagrodzenie ma pokrywać te koszty). Usługi świadczone przez spółkę (organizacja imprez) są opodatkowane stawką VAT podstawową (22%). Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur za zakupy materiałów i usług niezbędnych do wykonania usługi dla firmy "X"? Przede wszystkim, czy można odliczyć VAT z faktury za hotel gości konferencji. Zaznaczam, iż obowiązek znalezienia i opłacenia hotelu wynika wprost z umowy podpisanej przez obie firmy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odliczenie VAT przez organizatora konferencji

15.6.2006

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Należy zauważyć, że prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawową cechą podatku od wartości dodanej. Zapewnia on neutralność tego podatku dla podatników VAT, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. W związku z tym prawo do odliczania podatku naliczonego zapewniać ma, że podatek płacony przez podatnika VAT przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy spółka prowadzi działalność w zakresie usług PR, reklamowych, organizacji imprez itp. i w celu świadczenia tych usług, które są opodatkowane podatkiem VAT, nabywa inne towary i usługi, ma prawo pomniejszyć VAT należny od świadczonych przez nią usług o VAT naliczony przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do świadczenia własnych usług.

Jednakże przepisy wskazują sytuacje, w których odliczenie VAT nie przysługuje. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a) przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,

b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

W innych przypadkach nabycia przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, podatek naliczony na fakturach dokumentujących zakup tych usług nie podlega odliczeniu (tak też: informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 2004.09.20 Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, US-32/PP/443-161/04/DK).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ