Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego

Pytanie:

Prokuratura nie wszczęła postępowania na moje zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa i mimo mojego zaskarżenia w sądzie potrzymali decyzję o nie wszczęciu sprawy o przywłaszczenie. Czy wyczerpałem już wszystkie drogi aby ukarać sprawcę w procesie karnym, czy jest jeszcze inna możliwość ale jaka?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przestępstwo przywłaszczenia określone w art. 284 kodeksu karnego jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego. Oznacza to, że do ścigania sprawcy takiego przestępstwa nie jest wymagany wniosek uprawnianego podmiotu, a oskarżyciel publiczny powinien wszcząć postępowanie z urzędu lub na skutek zawiadomienia, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Z zasady ścigania przestępstw z oskarżenia publicznego wynika również, iż podmiotem, który jest uprawniony do wniesienia oskarżenia jest wyłącznie oskarżyciel publiczny. Poza ściśle określonymi wyjątkami, pokrzywdzony nie może samodzielnie wnieść aktu oskarżenia do sądu.

Jeżeli oskarżyciel publiczny wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (dochodzenia lub śledztwa) w sprawie o czyn ścigany z urzędu, pokrzywdzony może złożyć zażalenie. Jeżeli jednak sąd nie uwzględni zażalenia skarżącego, postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego uprawomocnia się, a pokrzywdzonemu nie przysługują już żadne środki do wzruszenia postanowienia.

Jeżeli jednak ujawnią się nowe okoliczności, uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa, oskarżyciel publiczny będzie mógł wszcząć postępowanie od nowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: