Odpisy apelacji w postępowaniu karnym

Pytanie:

Przed sądem karnym w procesie występowali (oprócz obrońcy i oskarżonego): prokurator, oskarżyciel posiłkowy oraz jego pełnomocnik. Ile odpisów apelacji należy złożyć? Czy nie złożenie odpisu apelacji dla pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jest brakiem formalnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisem art. 446 § 2 kpk do apelacji sporządzonej przez prokuratora, obrońcę lub pełnomocnika dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej do sądu apelacyjnego dołącza się dodatkowo jeden odpis.

Strony w postępowaniu karnym to, zgodnie z działem III Kodeksu postępowania karnego: oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, powód cywilny oraz oskarżony. Jeśli któraś z w/w stron jest przeciwną w sprawie wnoszonej apelacji, konieczne będzie dołączenie odpowiedniej ilości pism. Zgodnie z przepisem art. 140 kpk jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, orzeczenia, zarządzenia, zawiadomienia i odpisy, które ustawa nakazuje doręczać stronom, doręcza się również obrońcom, pełnomocnikom i ustawowym przedstawicielom.

Jeśli więc w niniejszej sprawie apelację sporządza obrońca konieczne jest załączenie trzech odpisów (dla prokuratora, oskarżyciela posiłkowego oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego), jeśli apelacja wnoszona jest do sądu apelacyjnego konieczne jest załączenie dodatkowego odpisu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: