Odpowiedzialność pełnomocnika

Pytanie:

Jaki jest zakres odpowiedzialności pełnomocnika za czynności podjęte w imieniu mocodawcy, które zostały przedsięwzięte z naruszeniem przepisów kodeksu karnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pełnomocnik, który w imieniu mocodawcy podjął czynności z przekroczeniem jego zakresu uprawnień, naruszając przepisy karne, odpowiada, w zależności od okoliczności faktycznych, z tytułu popełnienia czynów niedozwolonych. Zobowiązany jest on wówczas do naprawienia szkód powstałych w wyniku jego przestępczego działania. Zakres szkód, do naprawienia których zobowiązany byłby pełnomocnik, uzależniony jest od wielkości rzeczywistej szkody powstałej w związku z działaniem pełnomocnika i ewentualnie wartości utraconych przyszłych korzyści, które stałyby się udziałem mocodawcy, gdyby nie przestępcze działanie pełnomocnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: