Odprawa a działalność gospodarcza pracownika

Pytanie:

"Pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony (od 02.10.1997 r.) w dniu 26 marca 2002 r. wręczono wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 czerwca br. z przyczyn ekonomicznych leżących po stronie zakładu pracy. Od 22 marca 2001 r. pracownik prowadził dodatkowo działalność gospodarczą. W dniu 27 czerwca 2002 r. pracownik zlikwidował działalność gospodarczą. Czy konieczna jest wypłata odprawy pieniężnej?"

Odpowiedź prawnika: Odprawa a działalność gospodarcza pracownika

Zwolnienia grupowe regulowane są ustawą z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. Mimo rozwiązania stosunku pracy z przyczyn określonych w ustawie, pracownik nie nabywa prawa do odprawy, jeżeli w dniu rozwiązania stosunku pracy prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Stosunek pracy rozwiązuje się z dniem, w którym kończy się okres wypowiedzenia (tu 30 czerwca). Skoro działalność gospodarcza pracownika została zakończona w dniu 27 czerwca, to posiada on prawo do odprawy (zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej już ustawy), ponieważ warunkiem jest, by pracownik w dniu rozwiązania stosunku pracy nie prowadził działalności gospodarczej na własny rachunek.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika