Odprawa a działalność gospodarcza pracownika

Pytanie:

Pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony (od 02.10.1997 r.) w dniu 26 marca 2002 r. wręczono wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 czerwca br. z przyczyn ekonomicznych leżących po stronie zakładu pracy. Od 22 marca 2001 r. pracownik prowadził dodatkowo działalność gospodarczą. W dniu 27 czerwca 2002 r. pracownik zlikwidował działalność gospodarczą. Czy konieczna jest wypłata odprawy pieniężnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zwolnienia grupowe regulowane są ustawą z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. Mimo rozwiązania stosunku pracy z przyczyn określonych w ustawie, pracownik nie nabywa prawa do odprawy, jeżeli w dniu rozwiązania stosunku pracy prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Stosunek pracy rozwiązuje się z dniem, w którym kończy się okres wypowiedzenia (tu 30 czerwca). Skoro działalność gospodarcza pracownika została zakończona w dniu 27 czerwca, to posiada on prawo do odprawy (zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej już ustawy), ponieważ warunkiem jest, by pracownik w dniu rozwiązania stosunku pracy nie prowadził działalności gospodarczej na własny rachunek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • Mała działalność gospodarcza i ZUS w 2020 r.

  Jeśli spełniasz warunki do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (mała działalność gospodarcza - MDG), skorzystaj z kalkulatora eSkladka.pl. Obliczysz w nim podstawę (...)

 • Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

NA SKÓTY