Odrzucenie spadku a pobyt za granicą

Pytanie:

Wszystkie osoby powołane ustawowo do spadku odrzucają spadek. Jest to już wiadome. Chciałabym się jeszcze dowiedzieć, czy zstępni od strony siostry zmarłego spadkodawcy to nie tylko jej dzieci (one miałyby też odrzucić spadek), ale może również jej wnuczka? Czy zstępni rodzeństwa spadkodawcy to dzieci i dalej wnuki, prawnuki. Czy niepełnoletnia wnuczka siostry zmarłego spadkodawcy mogłaby też w dalszej kolejności być osobą powołaną do spadku jeśli wszyscy inni go odrzucą? Jak ma odrzucić spadek po zmarłym wujku(spadkodawcy) córka siostry spadkodawcy mieszkająca i pracująca (legalnie) od kilku lat za granicą (Hiszpania). Czy zięć zmarłego mógłby być osobą powołaną do spadku. Czy nie należy on już do spadkobierców ustawowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W dziedziczeniu ustawowym wyróżnia się poszczególne kręgi dziedziczenia spadkobierców ustawowych. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy i jego małżonek. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, w jego miejsce wchodzą jego dzieci i kolejni zstępni. W drugiej kolejności – gdy brak jest dzieci, wtedy dziedziczą małżonek, rodzice i rodzeństwo. Natomiast jeżeli jedno z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku lub jeżeli spadek odrzuciło - wtedy w jego miejsce wchodzą jego zstępni czyli jego dzieci, a w dalszej kolejności wnuki, prawnuki. Jeżeli brak jest rodziców spadkodawcy, jego dzieci, rodzeństwa i jego dzieci, wtedy cały spadek należy się małżonkowi. Przy braku osób, które uprawnione są do dziedziczenia ustawowego, cały spadek przechodzi na gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkobiercy lub gdy nie można tego miejsca ustalić, wtedy spadek dziedziczy Skarb Państwa.

W przypadku, gdy dziecko siostry odrzuciłoby spadek, wtedy w jego miejsce może wejść wnuczka spadkodawcy. Natomiast zięć zmarłego nie może być powołany do spadku z mocy ustawy.

Oświadczenie woli o odrzuceniu spadku powinno być złożone w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania. Oświadczenie takie jest nieodwołalne. Spadkobierca, który odrzuca spadek traktowany jest jakby nie dożył otwarcia spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Może być ono złożone ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. W braku możliwości osobistego odrzucenia spadku, można dokonać tego przez pełnomocnika. W takim wypadku pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoba przebywająca za granicą może również złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku do sądu w Polsce.  Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;  

2) tytuł powołania do spadku;  

3) treść złożonego oświadczenia.  

Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowywania testamentów. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: