Odsetki ustawowe od weksla własnego

Pytanie:

"Jestem posiadaczem weksla własnego. Termin wykupu weksla upłynął w dniu 01 grudnia 2008 roku. Z uwagi, iż weksle nie został wykupiony, wezwałem wystawce do jego wykupu zakreślając datę jako termin ostateczny na 15 stycznia 2009 roku. Załóżmy, iż wystawca nie dokona wykupu weksla w wyznaczonym terminie. Czy składając pozew do sądu mogę domagać się odsetek ustawowych od dnia następnego po dniu płatności, czyli tu od 02 grudnia 2008 roku czy dopiero od dnia upływającego po dacie wyznaczonej w wezwaniu tu 16 stycznia 2009 roku. "

Odpowiedź prawnika: Odsetki ustawowe od weksla własnego

Zgodnie z ustawą prawo wekslowe posiadacz weksla może żądać od zobowiązanego odsetek ustawowych od dnia płatności. Przepis ten budził jednak kontrowersje w prawie z punktu widzenia konieczności przedstawienia do zapłaty weksla własnego, zobowiązanemu do uiszczenia sumy wekslowej. W związku z tymi wątpliwościami, Sąd Najwyższy w dniu 23 listopada 2004 roku wydał orzeczenie w którym stwierdził, iż w zakresie roszczenia o odsetki należne od wystawcy weksla własnego jego wierzycielowi, posiadaczowi weksla, skutkiem nieprzedstawienia weksla do zapłaty domicyliatowi jest jedynie to, że odsetki należą się dopiero od dnia, w którym wystawca weksla mógł faktycznie dokonać oględzin weksla i ustalić, czy jest zobowiązany do jego zapłaty. Domicyliat jest bowiem tylko osobą, w której miejscu zamieszkania weksel ma być płatny i prawo wekslowe nie przewiduje szczególnych skutków przedstawienia mu lub nieprzedstawienia weksla do zapłaty (I CK 224/2004). Zasadniczo więc możliwe jest domaganie się odsetek ustawowych od dnia następującego po dniu w którym zobowiązany z weksla własnego mógł się zapoznać z wekslem. Przyjmuje się, iż umożliwienie zapoznania się z wekslem własnym jest spełnione, gdy w wezwaniu do uiszczenia sumy wekslowej (wykupienia weksla) znajdzie się wskazanie, iż weksel będzie dostępny dla zobowiązanego w siedzibie wierzyciela wekslowego. Jeśli pismo zostało wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, odsetki winno naliczać się od dnia następującego po dniu wskazanym (dacie wskazanej) na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pisma przez dłużnika.

Odsetki winno naliczać się więc od dnia następującego po dniu w którym dłużnik wekslowy mógł się zapoznać z wekslem w celu jego wykupienia.

W przedstawionym wypadku, z uwagi na Państwa pismo, bezpieczniej będzie jednak liczyć odsetki od dnia 16 stycznia w związku z wskazanym terminem wykupy weksla w piśmie skierowanym do dłużnika wekslowego.


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika