Odsetki za zwłokę a koszty podatkowe

Pytanie:

"Czy zapłacone odsetki, naliczone przez kontrahenta, stanowią koszt uzyskania przychodu? Odsetki naliczone zostały od kwoty wynikającej z niezapłaconej w terminie faktury. Czy w przypadku, gdy kontrahentem takim jest Zarząd Dróg Miejskich, takie odsetki traktuje się jako zobowiązanie do budżetu?"

Odpowiedź prawnika: Odsetki za zwłokę a koszty podatkowe

Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań wobec kontrahentów mogą zostać uznane za koszty uznania przychodów. Ustawy o podatkach dochodowych w katalogach wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów wymieniają szereg odsetek za zwłokę, które nie stanowią kosztu, jednak nie ma wśród tych wyłączeń odsetek za zwłokę wobec kontrahentów. Ponadto, jak zauważa się w literaturze „kar umownych podatnicy nie powinni mylić z odsetkami od niezapłaconych zobowiązań cywilnoprawnych. Te ostatnie, w przeciwieństwie do kar umownych, stanowią koszty uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, iż kosztami uzyskania przychodów są tylko faktycznie zapłacone odsetki od zobowiązań (...)” (D. Kosacka-Łędzewicz, R. Kubacki, Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, Wrocław 2003, s. 179).

Natomiast, jeżeli kontrahentem jest Zarząd Dróg Miejskich, zapłacone odsetki za zwłokę nie mogą być uznane za odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej - co wyłączałoby je z kosztów (art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) - gdyż Ordynacji podatkowej nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych (art. 2 § 4 Ordynacji podatkowej). Zatem odsetki za zwłokę wypłacane takiemu podmiotowi też mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika