Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

Pytanie:

"W dniu 29.11.03 pod presją prezentacji zawarłem umowę sprzedaży Timeshare (wynajem tygodnia wczasów) przez KLUB WAKACYJNY, wpłaciłem zaliczkę 750 zł, chcę z przyczyn finansowych (są też inne) rozwiązać umowę i odzyskać zaliczkę. W umowie istnieje zapis, że muszę zapłacić dodatkowo odszkodowanie za rozwiązanie umowy w ciągu 10 dni od podpisania w wys. 1000 zł. Siedziba firmy jest w Warszawie, umowa była już podpisana przez prezesa Klubu Wakacyjnego, a podpisałem ją na prezentacji w wynajmowanym lokalu przez KW w Poznaniu. Czy nie mam możliwości odzyskania zaliczki i muszę dopłacić jeszcze 1000 zł.?"

Odpowiedź prawnika: Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z zawarciem umowy na odległość. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny, umowa zawarta jest na odległość wówczas, gdy zostaje zawarta poza siedzibą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. Należy uznać, że zawieranie umów na prezentacji danego przedsiębiorcy jest zawarciem umowy poza jego lokalem. W związku z tym konsumentowi, który zawarł taką umowę przysługują konkretne uprawnienia. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy, natomiast zgodnie z ust. 2 tego artykułu, nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). Jeżeli umowa zawiera zapis, zgodnie z którym konsument, który chce w wyznaczonym terminie odstąpić od umowy, musi zapłacić oznaczoną kwotę, zapis ten nie wiąże konsumenta. Oznacza to, że może Pan odstąpić od umowy w drodze pisemnej bez uiszczania żądanej kwoty. Warto odstąpić od tej umowy w formie pisemnej i posiadać jakikolwiek dowód odstąpienia. Działalność tego przedsiębiorcy jest szczególnie nierzetelna i sprzeczna z interesami konsumentów. Dlatego też warto zainteresować taką praktyką właściwą z uwagi na siedzibę przedsiębiorcy Izbę Handlową lub inną instytucję zajmującą się ochroną konsumentów.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • iwona 2011-12-07 13:36:22

    Warto jeszcze dodać, że zgodnie z Art.3 pkt 1 ustawy o ochronie niektórych praw Konsumenta, że Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować na piśmie Konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy, oraz "oraz wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby)..." Jeśli Przedsiębiorca tego nie zrobił, zgodnie z Art. 4 Konsument z tego powodu może odstąpić od umowy do 3- miesięcy.

  • Beata 2011-05-24 20:13:47

    W zasadzie mam podobny problm. Zawarłam umowę z firma Telekomunikacyjną MNi Telecom, która okazała się być delikatnie mówiąć nieuczciwa na samym wstępie. Umowa była sporządzana przez telefon, natomiast kurier przywiózł jej wersję papierową. Kazano mi podpisać (kurier zasugerował,że wpisywanie daty jest niekonieczne-wystarczy podpis) jednak na jednej ze stron wpisałam datę (jest to na tyle istotne, że um. opiewała na datę rozmowy telefonicznej czyli na 14.04.2011 a otrzymałam ją dopiero 20.04.2011). Gdy poczytałam sobie opinie o tej firmie postanowiłam pozostać przy dotychczasowym operatorze. 26.04.2011 wysłałam stosowne oświadczenie o rozwiązaniu umowy. 13 maja otrzymałam widomość od Mni Telecom, iż zarejestrowali moje wypowiedzenie, ale muszę zapłącić im 184zł, więc radzą się dobrze zastanowić. w zaistniałej sytuacji nie wiem co zrobić...płacić czy nie???Dodam, że nikt nie poinformował mnie o możliwości rozw. umowy, ani nie pozostawił formularza z tym związanego. Oczywiste jest, że nie mam ochoty płacić...


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika