Odszkodowanie za błędne wystawienie Rp-7

Pytanie:

Czy w związku z błędnie wykazanymi składnikami wynagrodzenia na druku Rp-7 wystawionego przez pracodawcę, mogę domagać się odszkodowania za poniesione przeze mnie szkody w postaci zaniżonej emerytury w oparciu o przepisy art. 97 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 1982 r. Nr 40 poz. 267 ze zm.)? Po jakim okresie ulegnie przedawnieniu powyższe roszczenie o odszkodowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 125 ustawy Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.1998.162.1118), płatnik składek, a więc w tym wypadku pracodawca jest obowiązany do wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. Jeżeli zatem pracodawca błędnie wykazał składniki wynagrodzenia, nie wywiązał się on z ciążącego na nim obowiązku.
Może się Pan domagać odszkodowania od pracodawcy na zasadach ogólnych przed sądem pracy. Roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat od chwili, gdy roszczenie stało się wymagalne. (Ustawa z dn. 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin nie jest już aktem obowiązującym)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.2.2018

  Zbliżają się e-recepty

  Rządowy projekt ma umożliwić wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 • 29.12.2018

  Nowe zasady dotyczące zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych! Dotychczasowy katalog zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych pozostaje bez (...)

 • 18.4.2017

  Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym jednak porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, (...)

 • 3.7.2014

  Wakacje 2014 - jeśli pociąg się opóźnia ....

  ... mamy wówczas możliwość dochodzenia zwrotu kosztów za bilet bądź dochodzenia odszkodowania. Aktualnie możliwość dochodzenia zwrotu i odszkodowania dotyczy wyłącznie przejazdów na terenie (...)

 • 7.4.2019

  SN o kredytach frankowych

  Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).