Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Pytanie:

Sąd uznał moje zatrzymanie przez policję za bezprawne. Chciałbym, powołując się na to postanowienie złożyć wniosek o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Na jakie przepisy prawne mogę się powołać i czy muszę? Czy są i jakieś opłaty sądowe od pozwu - kwoty roszczonej - jakie? Czy mogę liczyć na zwolnienie z kosztów, jeżeli nie mam dochodów? Czy jest wzór pozwu o odszkodowanie za zatrzymanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje oprócz niesłusznego skazania również w wypadku niewątpliwie niesłusznego zatrzymania. Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie zatrzymanego. Podstawą żądania jest art. 552 par. 4 kodeksu postępowania karnego. Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie w składzie trzech sędziów. Sprawy o odszkodowanie powinny być rozpoznawane w pierwszej kolejności, postępowanie wolne jest od kosztów. Wniosek o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie wolny jest też od opłat.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Miłosz

17.11.2017 8:57:46

Re: Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Witam serdecznie. Zostałem zatrzymany przez policję, ale wbrew art. 248 & 1 kpk po upływie 48 godzin dalej nie wpłynął wniosek do sadu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Będąc w prokuraturze, gdzie stawiane mi były zarzuty, upłynął okres 48 godzin, ale nie odzyskałem wolności. Wniosek do sądu wpłynął po upływie 50 godzin od zatrzymania, a sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie i zwolnił mnie po upływie 56 godzin od zatrzymania. Podkreślam, że sąd po otrzymaniu informacji, iż naruszony został art. 248 & 1 kpk dalej nie podjął decyzji o natychmiastowym zwolnieniu, tylko zarządzał przerwy w celu weryfikacji, choć czarno na białym informacje znajdowały się w aktach sprawy. Na co realnie mogę liczyć starając się o odszkodowanie? Nadmieniam, że będę także składał wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej organy ścigania, a przede wszystkim prokuraturę oraz sąd. Z góry dziękuje za pomoc.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: