Odwieszenie zawieszonej wyrokiem kary

Pytanie:

W przypadku, gdy osoba posiada wyrok w zawieszeniu na pewien okres i w tym okresie popełni wykroczenie z innego paragrafu-to czy otrzymany wyrok ulega odwieszeniu? Jaka jest zasada przy odwieszaniu wyroków - czy musi być popełnione przestępstwo o takim samym paragrafie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą Kodeks karny, sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności (wtedy sąd musi orzec wykonanie kary). Natomiast sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż podobne do tego, za które został sakzany albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. W przypadku wykroczeń sąd, który orzekł karę aresztu, zarządza wykonanie kary (obowiązkowo), jeżeli ukarany w okresie próby popełnił podobne do poprzedniego przestępstwo lub wykroczenie. Poza tym sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił inne przestępstwo lub wykroczenie, nawet jeśli nie jest podobne do poprzednio popełnionego. Zatem "odwieszenie" wyroku jest możliwe nawet wówczas, gdy skazany lub ukarany w okresie próby popełni inne przestępstwo lub wykroczenie niż to, za które został skazany, z tym że w przypadku, gdy popełnione przestępstwo nie jest przestępstwem lub wykroczeniem podobnym do poprzednio popełnionego, decyzja o wykonaniu kary zależy od decyzji sądu, który bieże pod uwagę rodzaj i wagę naruszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ORLEN

3.2.2010 23:12:27

Re: Odwieszenie zawieszonej wyrokiem kary

odwiesili mi 10 miesięcy za jazdę po pijanemu brakowało kilku dni do końca kwarantanny bo po zawiasach jest pół roku jeszcze sądowej próby dopatrzeli sięże podczas próby dostałem grzywne z kks czyli przestępstwo skarbowe podatku na czas nie zapłaciłem od dochodu nie musieli a odwiesili chore prawo ale już wyskoczyłem pare dni życia zabrali nie ważne żona dziecko 2 latka oni nie mają serc tylko togi .pozdrawiam

ORLEN

3.2.2010 22:43:39

Re: Odwieszenie zawieszonej wyrokiem kary

odwiesili mi 10 miesięcy za jazdę po pijanemu brakowało kilku dni do końca kwarantanny bo po zawiasach jest pół roku jeszcze sądowej próby dopatrzeli sięże podczas próby dostałem grzywne z kks czyli przestępstwo skarbowe podatku na czas nie zapłaciłem od dochodu nie musieli a odwiesili chore prawo ale już wyskoczyłem pare dni życia zabrali nie ważne żona dziecko 2 latka oni nie mają serc tylko togi .pozdrawiam

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.8.2014

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę \"w zawieszeniu\" (\"w zawiasach\"). Sąd skazujący może m.in. warunkowo (...)

 • 8.1.2019

  Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK

  Winni katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. nie pozostaną bezkarni...

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 13.5.2018

  Propozycje zmian dla podmiotów skupujących mleko

  Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez (...)

 • 20.12.2016

  Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Czasem między sprawą karną i cywilną zachodzi związek wynikający z tego, że ten sam czyn stanowi przestępstwo, a zarazem rodzi skutki w sferze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego (...)