Odwołanie cofnięcia pozwu

Pytanie:

W sądzie rodzinnym w wyniku emocji, zróżnicowane traktowanie przez Sąd stron wycofałem pozew (o zmniejszenie alimentów) w całości, ustnie. Jedna ze stron była nie obecna (matka małoletniego) druga wyraziła zgodę (pełnoletnia córka). Roszczenia są podzielone. Leczę się na depresję i jest to zapisane w aktach. Działam bez prawnika. Sąd odroczył sprawę na termin z urzędu o postanowił zwrócić się z zapytaniem do nieobecnej o zgodę na wycofanie pozwu. Zaraz po sprawie na piśmie złożyłem wniosek o wycofanie mojego wniosku i kontynuację sprawy. Czy istnieje możliwość wycofanie się w całości bądź częściowo? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Cofnięcie pozwu jest czynnością procesową, którą strona może, ale nie musi, podjąć. Jest to uprawnienie, a nie obowiązek strony. Stąd wynika możliwość odwołania tej czynności. Brak jest konkretnego przepisu prawnego, który przyznawałby stronie prawo do odwołania cofnięcia pozwu. Wynika to po prostu z fakultatywnego charakteru czynności procesowej. Jednakże, jak wskazano w orzecznictwie sądowym, odwołanie takie nie może być zupełnie dowolne. Po pierwsze, strona powinna wskazać przyczynę odwołania czynności, jakkolwiek nie musi jej udowadniać. Po drugie, strona może odwołać cofnięcie pozwu do chwili uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: