e-prawnik.pl Porady prawne

Odwołanie od nałożonego mandatu karnego

Pytanie:

Czy osoba ukarana mandatem karnym ma prawo do złożenia od takiego orzeczenia odwołania?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od nałożonego mandatu karnego

29.11.2004

Mandat karny staje się prawomocny z chwilą jego odbioru przez osobę nim ukaraną. Oznacza to brak możliwości złożenia odwołania się od treści takiego orzeczenia. Warto pamiętać, iż jeżeli podmiot uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego chce skorzystać z takiej formy ukarania sprawcy wykroczenia, powinien pouczyć osobę ukaraną o możliwości odmowy przyjęcia mandatu, co wiąże się ze sporządzeniem wobec takiej osoby wniosku o ukaranie, które kieruje się do rozpoznania, do kolegiów wykroczeń przy sądach rejonowych. Jedyna możliwość uchylenia mandatu karnego istnieje wówczas, gdy grzywna został nałożona za czyn nie będący wykroczeniem. Uchylenie następuje z urzędu lub na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu. W sytuacji ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym zaocznie, staje się on prawomocny, jeżeli zostanie on zapłacony we wskazanym w nim terminie. Gdy to nie nastąpi, wówczas wobec takiej osoby sporządza się wniosek u ukaranie podlegający rozpoznaniu przez wspomniane powyżej kolegia do spraw wykroczeń.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ