Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności

Pytanie:

"Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczając nieletnią do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Matka w imieniu nieletniej złożyła odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który po ponownym badaniu wydał opinię o zaliczeniu nieletniej do znacznego stopnia niepełnosprawności. Teraz sąd wyznaczył termin rozprawy. Czy na rozprawie w razie konieczności odwołująca się może składać dodatkowe wnioski dowodowe? Czy orzeczenie wydane przez sąd w niniejszej sprawie będzie już orzeczeniem ostatecznym, czy będzie przysługiwało od niego odwołanie do sądu apelacyjnego? "

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest organem administracyjnym, którego zakres działania obejmuje przede wszystkim przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź o niepełnosprawności oraz analizowanie tych wniosków i załączonej dokumentacji. Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie tzn. wojewódzkiego zespołu. Postępowanie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.Stronie w postępowaniu sądowym przysługuje prawo składania wniosków dowodowych. Złożenie takiego wniosku nie jest jednak równoznaczne z jego uwzględnieniem. Przedmiotem zgłoszonego dowodu mają być fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd może więc postanowić o niedopuszczeniu określonego dowodu jeśli uzna, iż jego przeprowadzenie nie jest konieczne dla wyjaśnienia sprawy. Orzeczenie wydane przez sąd będzie orzeczeniem w pierwszej instancji, wobec tego stronie będzie służyła jeszcze apelacja. Sądem drugiej instancji będzie sąd apelacyjny. Do skutecznego zgłoszenia w postępowaniu apelacyjnym nowych faktów i dowodów konieczne jest wykazanie, że potrzeba ich powołania nie występowała w pierwszej instancji (powstała później). Przepis ten dyscyplinuje strony i zmusza do koncentracji materiału dowodowego sprawy w postępowaniu w pierwszej instancji. Jeżeli więc strona przez własne zaniedbanie w postępowaniu w pierwszej instancji nie wykazuje odpowiedniej inicjatywy w zakresie zgłaszania twierdzeń faktycznych i wniosków dowodowych to musi się liczyć z tym, że sąd drugiej instancji będzie uprawniony do pominięcia spóźnionych wniosków dowodowych.Zgodnie z art. 369 § 1 kodeksu postępowania cywilnego apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. To znaczy, że strona niezadowolona z wyroku najpierw może wystąpić o uzasadnienie wyroku. Z takim wnioskiem należy wystąpić w terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku. Wniosek składa się do sądu, który wydał wyrok w sprawie. Po otrzymaniu uzasadnienia liczy się dopiero termin na złożenie apelacji. Termin ten wynosi dwa tygodnie od doręczenia uzasadnienia. Należy jednak zaznaczyć, że z formalnego punktu widzenia strona, która zamierza złożyć apelację nie ma obowiązku występować o uzasadnienie wyroku. Oznacza to, że apelację można również składać nie mając uzasadnienia. W takim przypadku termin na złożenie apelacji liczy się inaczej. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. W praktyce oznacza to, że w takim przypadku termin na złożenie apelacji będzie wynosił trzy tygodnie od dnia ogłoszenia wyroku.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ela 2012-11-18 18:18:38

    witam.dzis,odebralam,orzeczenie,na,synka.3,5.letniegoz,wadami,czyli.niema.lewej.nerki.ubytek.miedzy,komorowy.o.srednicy.2minimetry,9,poradni.stałych,zabrano.mi.opiekuncze,na,niego,i,rechabilitacje,a,musi,nosic,buty,ortopedyczne,dzis,odwolalam.sie.od.orzeczenia.poprostu,to.skandal.dziecko.chore.potrzebujace.stałej.opiel\ki.mojej.odrazu,wyzdrowialo,tragedia

  • anna 2012-09-17 16:55:58

    mam taką samą sytuacje tylko ja czekam na decyzje z Sądu . jak ktoś wie ile się czeka na wyrok


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika