Oględziny miejsca, osoby lub rzeczy

Pytanie:

Czy w ramach postępowania przygotowawczego prowadzi się oględziny miejsca, osoby lub rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności przytoczymy art. 207 kpk. Przepis ten stanowi, że w razie potrzeby dokonuje się oględzin miejsca, osoby lub rzeczy. Zadaniem oględzin jest stwierdzenie pewnego stanu rzeczy, ciała lub miejsca, ich właściwości itp. nie ulega wątpliwości, że spośród oględzin miejsca największe znaczenie mają oględziny miejsca przestępstwa. Ich celem jest stwierdzenie śladów przestępstwa oraz dokonanie ich zabezpieczenia w celach dowodowych (Prusak Feliks „Komentarz do kodeksu postępowania karnego” Warszawa 1999 Wydawnictwo Prawnicze (wydanie I) ss. 1812). Szczegółowy zakres działania policjantów jest już ujęty we wskazanym zarządzeniu. I tak § 82 ust. 1 pkt. 2 stanowi, że oględzinom musi być poddana każda rzecz ujawniona w toku oględzin miejsca zdarzenia lub znaleziona w toku przeszukiwania miejsca i osoby. Ponadto w toku oględzin dokumentuje się zastany stan rzeczy, ujawnia i zabezpiecza ślady przestępstwa i przedmioty mogące mieć związek z przestępstwem. Badanie śladów i przedmiotów w czasie oględzin powinno zmierzać do ustalenia, które z nich mają związek z przestępstwem, a które takiego związku nie mają, a także do udokumentowania ich rozmieszczenia i położenia względem siebie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY