Ogrodzenie a obiekt budowlany

Pytanie:

Na podstawie zgłoszenia wzniesiono płot o długości 500 m, bez podmurówki, zbudowany ze słupów stalowych wbitych w ziemię na głębokość ok. 1 m, wysokości ok. 1,8 m, połączonych drewnianymi deskami przykręconymi do słupów "na zakładkę", tak, że tworzą całkowicie szczelną, drewnianą ścianę sięgającą niemal do gruntu. Czy taki płot jest "obiektem budowlanym"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wszelkie ogrodzenia nie są przez Prawo budowlane uznawane za „obiekty budowlane”. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.),  przez obiekt budowlany należy rozumieć:  

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

- obiekt małej architektury; 

            Definicje budynku, budowli oraz obiektu małej architektury, zostały przez Prawo budowlane zdefiniowane w art. 3 pkt 2-4. Odrębnie sformułowano natomiast definicję urządzeń budowlanych. Przez urządzenia budowlane należy bowiem rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Wszelkie ogrodzenia są zatem przez Prawo budowlane uznawane za urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym (urządzenia budowlane), a zatem obiektem budowlanym nie są.

            Na marginesie należy zauważyć, że budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 pkt 23 Prawa budowlanego). Zgodnie zaś z art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, zgłoszenia wymaga budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Tomek

25.1.2018 20:34:18

Re: Ogrodzenie a obiekt budowlany

A skąd autor ostatniego komentarza wziął wyrażenie "nie przewidziano" - ten tekst może "uratować mi życie" - bardzo proszę o info tu w komentarzach.

Krzysiek

24.5.2017 17:49:18

Re: Ogrodzenie a obiekt budowlany

W uchwalonym MPZP część mojej działki ma by być wydzielona pod drogę. Działka nie jest ogrodzona, ale chcę na niej uprawiać warzywa, zwłaszcza na tym kawałku pod drogę. I chcę działkę z tego powodu ogrodzić. Czy to prawda, że ogrodzenia nie trzeba stawiać w linii rozgraniczającej, w sytuacji, kiedy linia przebiega przez teren naszej działki? Czy jeśli gmina/miasto nie wykupiła jeszcze gruntu od właściciela, to może on działkę ogrodzić w dotychczasowych granicach do czasu wykupu i zagospodarowania terenu pod drogę? Kiedyś będę musiał cofnąć ogrodzenie, to jasne, ale w polskich warunkach zdarza się często, że gmina uchwala plan, a potem kilka lub kilkanaście lat nie wykupuje gruntów pod drogę (ten plan ma już 10 lat i NIC się nie dzieje). Czy w takim wypadku mogę ze swojej własności korzystać i ją grodzić? Czy to prawda, że zapisy w MPZP, że nie wolno się grodzić poza takimi liniami, są sprzeczne z prawem?

Chrust

15.9.2012 10:35:50

Re: Ogrodzenie a obiekt budowlany

Przypisanie ogrodzeniu cech urządzenia budowlanego zachodzi wyłącznie wtedy, kiedy ogrodzenie jest urządzeniem technicznym związanym z obiektem budowlanym (co zresztą w tekście jest zaznaczone). Jeżeli ogradzamy działkę np. rolną, na której nie ma i nie przewidziano obiektów, to ogrodzenie to nie jest urządzeniem technicznym.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.10.2017

  Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

  Ustawa Prawo budowlane szczegółowo definiuje, co należy rozumieć np. przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla (...)

 • 6.12.2011

  Ogrodzenie wokół siedziby przedsiębiorstwa jako przedmiot opodatkowania

  Wedle artykułu 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości( dalej PNieruch.) podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1) grunty; 2) (...)

 • 15.4.2010

  Tryb postępowania dotyczącego rozbiórek obiektów budowlanych

  Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę (...)

 • 6.5.2010

  Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie (...)

 • 19.4.2017

  Opłata reklamowa

  Opłata reklamowa może być wprowadzona, w drodze uchwały, przez radę danej gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Kto ma płacić opłatę reklamową? Kiedy (...)