Ogrodzenie budynku mieszkalnego z bramą wjazdową

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa, VAT). Aktualnie wykonuję ogrodzenie z bramą do budynku mieszkalnego (będzie to teren zamknięty z monitoringiem). Chcę wystawić fakturę łączną na montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z materiałem. Czy mogę to opodatkować stawką VAT 7%?"

Odpowiedź prawnika: Ogrodzenie budynku mieszkalnego z bramą wjazdową

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (a więc 7%), stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jak stanowi art. 41 ust. 12a ustawy o VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Z mocy art. 41 ust. 12b ustawy o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2; 2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Zatem w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stawka VAT może wynosić 7%. Dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa innych obiektów budowlanych będzie objęta 22% stawką VAT. Przepisy powyższe nie wskazują, że obniżona stawka VAT dotyczy też infrastruktury towarzyszącej, jak to czynił art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, będący do dnia 31 grudnia 2007 r. podstawą stosowania 7% stawki VAT w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Elementy infrastruktury towarzyszącej są odrębnym przedmiotem opodatkowania, niemieszczącym się w definicji obiektów budownictwa mieszkaniowego. Zważywszy, iż przepisy ustawy o VAT w obecnym kształcie przewidują 7% stawkę VAT jedynie do obiektów budownictwa mieszkaniowego, brak jest podstaw, aby w obecnym stanie prawnym stosować tę stawkę na infrastrukturę towarzyszącą temu budownictwu. Zatem stosowanie obecnie obniżonej stawki VAT (7%) do infrastruktury towarzyszącej (np. do ogrodzenia budynku wielomieszkaniowego z bramą wjazdową) może być kwestionowane.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika