Okres zatrudnienia zleceniobiorcy a PIT-8B

Pytanie:

Jak prawidłowo wykazać okres w PIT-8B, jeśli zleceniobiorca wykonywał umowę zlecenie w okresie od 16.01.2006 do 27.01.2006, a rachunek wystawił dnia 31.01.2006 oraz w tym dniu została wypłacona należna mu kwota. Czy w takiej sytuacji PIT należy wystawić za okres od 16.01.2006 do 27.01.2006, czy może od 16.01.2006 do 31.01.2006? Zleceniobiorca był zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego w okresie trwania umowy, tj. od 16.01.2006 do 27.01.2006.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zleceniobiorca jest zatrudniony u zleceniodawcy w okresie, w jakim wykonywał na jego rzecz czynności zlecone. Wystawienie rachunku przez zleceniobiorcę oraz wypłata wynagrodzenia przez zleceniodawcę są czynnościami, które z reguły następują po wykonaniu zlecenia za dany okres i nie wpływają na przedłużenie okresu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia.

Należy jednak zauważyć, że informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (w przypadku zleceniobiorców -  PIT-8B), jest informacją roczną, w przypadku zleceniobiorców sumującą wszystkie dochody uzyskane przez niego u danego płatnika w ciągu roku podatkowego i doręczaną zleceniobiorcy (oraz jego urzędowi skarbowemu) do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, stąd z reguły jako okres wpisuje się tam 1 styczeń danego roku do 31 grudnia danego roku. W przypadku zleceniobiorców (w przeciwieństwie np. do pracowników, w stosunku do których w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki), nie ma obowiązku wcześniejszego (tj. w trakcie roku podatkowego) wystawiania informacji PIT-11/8B. W przypadku zleceniobiorców, jedynie razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik przekazuje informacje w terminie do dnia zaprzestania działalności (art. 43 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: