Określenie siedziby jako miejsca zamieszkania

Pytanie:

"Mam zamiar rozpocząć działalność gospodarczą. Czy adresem siedziby firmy może być mój adres zamieszkania, gdzie jestem zameldowany na stałe? "

Odpowiedź prawnika: Określenie siedziby jako miejsca zamieszkania

Siedziba firmy to miejsce w którym ma być lub jest wykonywana działalność gospodarcza. Jeżeli rzeczywiste miejsce wykonywania działalności jest tożsame z Pana/Pani miejscem zamieszkania, gdzie jest Pan/Pani zameldowana na stałe, to adresem siedziby firmy nie tylko może, ale musi być Pana/Pani miejsce zamieszkania. Ponadto należy podkreślić, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek posługiwać się adresem wpisanym do rejestru przedsiębiorców. Adres ten powinien być jednak aktualny, czyli zgodny z rzeczywistością. Zmiana adresu pod którym będzie wykonywana działalność jest oczywiście możliwa. Zmiana ta spowoduje obowiązek ujawnienia jej w rejestrze przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym siedziba i adres przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej również jej adres i miejsce zamieszkania powinny być umieszczone w dziale 1 rejestru przedsiębiorców. W związku z tym przedsiębiorca może posługiwać się inną siedzibą (ważne jest bowiem aby była ona aktualna, zgodna z rzeczywistym stanem prawnym) pod warunkiem jednak ujawnienia tej zmiany w odpowiednim rejestrze. Jest on więc zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru zmiany danych dotyczących siedziby prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. W związku z tym osoba prowadząca działalność gospodarczą może posługiwać się innym adresem (ważne jest bowiem aby był on aktualny) pod warunkiem jednak ujawnienia tej zmiany w odpowiednim rejestrze.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika