e-prawnik.pl Porady prawne

Opłata skarbowa - właściwość organu

Pytanie:

Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie właściwy do pobrania opłaty skarbowej? Czy organ gminy, w której udzielono pełnomocnictwa, czy też organ gminy na terenie której znajduje się organ prowadzący postępowanie administracyjne na potrzeby którego ustanowiono pełnomocnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłata skarbowa - właściwość organu

30.1.2008

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej: organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Zgodnie z powyższym, organem właściwym w sprawie będzie organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby organu administracyjnego przed którym toczy się postępowanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ