Opłata skarbowa - właściwość organu

Pytanie:

"Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie właściwy do pobrania opłaty skarbowej? Czy organ gminy, w której udzielono pełnomocnictwa, czy też organ gminy na terenie której znajduje się organ prowadzący postępowanie administracyjne na potrzeby którego ustanowiono pełnomocnika? "

Odpowiedź prawnika: Opłata skarbowa - właściwość organu

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej: organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Zgodnie z powyższym, organem właściwym w sprawie będzie organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby organu administracyjnego przed którym toczy się postępowanie.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika