Opłata za prywatny akt oskarżenia

Pytanie:

Składam prywatny akt oskarżenia do sądu. Moim pełnomocnikiem będzie adwokat. To on będzie składał w moim imieniu ten akt. Kto powinien go opłacić? Adwokat czy ja? Czy dokonaniem opłaty, będzie naklejenie znaczków sądowych w wysokości 300 zł na ten akt?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Zgodnie z art. 621 kodeksu postępowania karnego, oskarżyciel prywatny składa przy akcie oskarżenia lub wraz z oświadczeniem o przyłączeniu się do toczącego się postępowania lub podtrzymaniu oskarżenia, od którego prokurator odstąpił, dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego, wysokość zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego ustala się na kwotę 300 zł.

Zatem, opłacenie aktu oskarżenia spoczywa na Pani. Nie mniej jednak może się Pani umówić z adwokatem, że wysokość tej opłaty jest już zawarta w wynagrodzeniu adwokata, czy też w udzielonych mu zaliczkach na koszty postępowania. Nie musi Pani osobiście opłacać aktu oskarżenia, może Pani również przekazać adwokatowi kwotę opłaty, który ją wpłaci.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.11.2014

  Oskarżenie prywatne

  Zasadą jest, że oskarżycielem przed sądem jest prokurator. Jednak nie we wszystkich sprawach ma on obowiązek wnoszenia aktu oskarżenia. Wyjątek ten stanowią właśnie sprawy ścigane z oskarżenia (...)

 • 18.11.2018

  Opłata za posiadanie psa

  Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.

 • 1.2.2018

  Opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów z ubiegłych lat

  Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące opłat za przystąpienie do egzaminu maturalnego. Opłata zarówno za przedmiot obowiązkowy, jak też dodatkowy, zarówno (...)

 • 18.12.2018

  Wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 roku bez zmian

  Wskaźnik opłaty na 2019 r. został ustalony na poziomie 0,05% rocznych przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i pozostaje na tym samym, niezmiennym poziomie od 2009 roku.

 • 19.4.2017

  Opłata reklamowa

  Opłata reklamowa może być wprowadzona, w drodze uchwały, przez radę danej gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Kto ma płacić opłatę reklamową? Kiedy (...)