Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

Pytanie:

W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś odrębne przepisy, związane tylko ze sprzedażą runa leśnego. Proszę o informacje na ten temat.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Najprawdopodobniej chodzi Pani o art. 21 ust. 1 pkt 72 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten zwalnia od podatku dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie o symbolu 01.11.91-00, jagód, owoców leśnych (PKWiU 01.13.23-00) i grzybów (PKWiU 01.12.13-00.43) - ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny.

Należy jednak zauważyć, iż przepis powyższy nie zwalnia generalnie przychodów ze sprzedaży runa leśnego, lecz wyłącznie wymienione w tym przepisie produkty.

Jednocześnie należy zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują wyłączenie stosowania przepisów tej ustawy w stosunku do, między innymi, przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (por. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach, gospodarką leśną jest działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Z przepisu powyższego wynika jednoznacznie, że działalności w zakresie pozyskiwania runa leśnego nie uważa się za gospodarkę leśną. Tym samym przychodów z tego źródła nie obejmuje wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadkach, gdy przedmiotem sprzedaży runa leśnego nie są wymienione wyżej produkty runa leśnego, przychód ten podlega opodatkowaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

popiol21

25.8.2011 22:32:7

Re: Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

Uzyskaj koncesję od generalnego inspektora ochrony środowiska, spisz umowę z nadleśnictwem które cię interesuje, zarejestruj firmę jako vatowiec (nadleśnictwo cię polubi), Podatek zapłacisz albo 18 albo 32%jak ja (ja jestem pierwszą i jedyną firmą legalnie pozyskującą mech w Polsce). Jeśli potrzebujesz info 502-452-430

Przemek

14.4.2010 11:16:10

Re: Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

Jakie warunki prawne powinienem spełnić aby założyć legalny skup i sprzedaż ziół oraz owoców leśnych tzn. czy powinienem założyć działalnośc gospodarczą i jaki podatek powinienem odprowadzać?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY