Opodatkowanie umorzenia długu

Pytanie:

Czy jeśli wierzyciel umorzy dług, np. ok. 100 tys., lub zawrze ugodę z dłużnikiem na kwotę np. 10 tys., to w pierwszym przypadku od 100 tys., a w drugim od 90 tys. płaci się podatek dochodowy (podatek od darowizny)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli rzeczywiście nie ma szans na ściągnięcie długu, korzystne podatkowo może być jego umorzenie (w całości lub w części). Wprawdzie wierzyciel rezygnuje wtedy z należności, ale jeżeli wierzytelność się przedawni, wierzyciel nie będzie mógł uznać jej za nieściągalną i zaliczyć do kosztów podatkowych (art. 23 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zaliczenie w koszty (w przypadku wierzyciela prowadzącego działalność gospodarczą) możliwe jest natomiast przy umorzeniu. Oczywiście do kosztów można zaliczyć tylko taką wierzytelność, która wcześniej została wykazana po stronie przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Ponadto należy też porozumieć z dłużnikiem - jak wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 8 lutego 1996 r. (sygn. PO 3/722-80/95) w przypadku, gdy wierzyciel nie posiada stosownego oświadczenia dłużnika, że zwolnienie z długu zostało przyjęte, nie będzie mógł naliczyć kosztów. Zatem wierzyciel i dłużnik powinni podpisać np. ugodę obejmującą umorzenie całości lub części wierzytelności.

Należy zauważyć, że umorzenie wierzytelności powoduje u dłużnika powstanie przychodu (z pewnymi wyjątkami - art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jednak dłużnik musiałby także wykazać przychód w przypadku przedawnienia niezapłaconego zobowiązania.

Umorzenie wierzytelności nie powoduje natomiast powstania przychodu po stronie wierzyciela (nie osiąga on przychodu, a jedynie godzi się, że nie otrzyma spłaty długu w wysokości umorzonej wierzytelności), ani konieczności zapłaty podatku od darowizny, gdyż co do zasady umorzenie długu nie jest uznawane za darowiznę. Oczywiście umorzenie długu można by rozważać w kontekście uznania za darowiznę, jeśli z okoliczności sprawy wynikałoby, że np. określona kwota została wręczona tylko po to, aby następnie ją umorzyć. Jeżeli jednak można wykazać, z jakiego tytułu powstała wierzytelność, a następnie wykazać, że wobec niemożliwości jej zwrotu została w całości/części umorzona, nie można mówić o darowiźnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: