Opracowania analityczne a prawo autorskie

Pytanie:

Mam pewien problem z prawem autorskim: wykonuję opracowania analityczne, prace doradcze kończące się jakimiś np. wytycznymi itp. Otóż: czy możliwe jest takie sformułowanie umowy na wykonanie tej pracy, by jej odbiorca nie miał prawa udostępniania go stronom trzecim? Problem w tym, że coraz więcej firm oszukuje konsultantów w sytuacjach, gdy wpierw negocjują niższą cenę, w zamian za umowę o dalszej współpracy, a po otrzymaniu wykonanej pracy (projektu, analizy itp.) zrywają umowę o współpracy przekazując opracowanie innej (z reguły gorszej, o mniejszych kompetencjach) firmie, lub nawet „Panu Jasiowi”, by na bazie projektu kontynuował pracę.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy się zastanowić, czy w/w opracowania analityczne będą utworem w rozumieniu prawa autorskiego. W tym zakresie proszę sięgnąć do odpowiedniej porady w naszym serwisie. W orzecznictwie za taki utwór nie jest np. uznawany bilans, czy też rachunek wyników jak też sprawozdanie biegłego rewidenta. Zatem, jeżeli opracowania te nie zależą od cech osobistych twórcy i z założenia odpowiadają (muszą odpowiadać) wymaganiom co do treści i formy, narzuconym przez przepisy prawa lub zlecającego przygotowanie danej analizy, należy uznać, że takim utworem nie będą.

Jednakże nawet gdyby przygotowane analizy posiadały element pozwalający zakwalifikować je do "utworów" w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, to i tak ochrona prawno-autorska nie rozciąga się na zasady i idee zawarte w opracowanych analizach. Innymi słowy przygotowanie nowego utworu opartego li tylko na pomysłach zawartych w poprzednim (inspirowanego) nie stanowi naruszenia praw autorskich. Inaczej jeżeli ten nowy utwór stanowiłby opracowanie (adaptację) poprzedniego.

Jednak nawet pomimo braku ochrony autorskiej, istnieje prawie nieograniczona możliwość wprowadzania umownych ograniczeń co do sposobu korzystania z wytworzonego dzieła w przyszłości. Tyle tylko, że z uwagi na możliwy brak ochrony ustawowej, ograniczenia (zastrzeżenia umowne) musza być wyraźnie sprecyzowane i dobrze by było gdyby towarzyszyło im zastrzeżenie sankcji umownej na wypadek naruszenia (kara umowna).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

kończącą się umow

21.1.2010 17:51:16

Re: Opracowania analityczne a prawo autorskie

kończącą się umową - należy przygotowags sgmmsg sgsugsg sgamsagm.sag,msa,gm.sa,gg


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: