Organ wyższego stopnia w stosunku do dyrektora szkoły

Pytanie:

Jaki organ jest właściwy do rozpoznania skargi na nauczyciela, jeżeli dyrektor uchyla się od tego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do określenia, gdzie należy złożyć taką skargę to zgodnie z art. 7 ustawy Karta Nauczyciela:

Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz ust. 6, są odpowiednio:

1) w stosunku do dyrektora szkoły -organ prowadzący szkołę;

2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę -organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny -właściwy minister.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: