e-prawnik.pl Porady prawne

Organ wyższego stopnia w stosunku do dyrektora szkoły

Pytanie:

Jaki organ jest właściwy do rozpoznania skargi na nauczyciela, jeżeli dyrektor uchyla się od tego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Organ wyższego stopnia w stosunku do dyrektora szkoły

24.3.2012

Co do określenia, gdzie należy złożyć taką skargę to zgodnie z art. 7 ustawy Karta Nauczyciela:

Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz ust. 6, są odpowiednio:

1) w stosunku do dyrektora szkoły -organ prowadzący szkołę;

2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę -organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny -właściwy minister.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ