Organy sołectwa

Pytanie:

Jakie organy posiada jednostka pomocnicza gminy, jaką jest sołectwo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawodawca stosunkowo szczegółowo uregulował kwestię organów jednostek pomocniczych wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym: sołectw, dzielnic i osiedli. W sołectwie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka (art. 36 ust. 1 usg). Ustawodawca jednak nie sprecyzował zakresu działania zebrania wiejskiego, sołtysa i rady sołeckiej. W doktrynie przyjmuje się, że rada sołecka nie ma samoistnych kompetencji i jest tylko organem doradczym oraz opiniodawczym sołtysa (Paweł Chmielnicki w: Kisiel Wiesław, Płażek Stefan, Chmielnicki Paweł (redakcja), Dobosz Piotr, Mączyński Marek, Kryczko Paweł, Bandarzewski Kazimierz Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym Warszawa 2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis ss. 624).
Tagi:  organy, sołectwo

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY