Organy sołectwa

Pytanie:

Jakie organy posiada jednostka pomocnicza gminy, jaką jest sołectwo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawodawca stosunkowo szczegółowo uregulował kwestię organów jednostek pomocniczych wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym: sołectw, dzielnic i osiedli. W sołectwie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka (art. 36 ust. 1 usg). Ustawodawca jednak nie sprecyzował zakresu działania zebrania wiejskiego, sołtysa i rady sołeckiej. W doktrynie przyjmuje się, że rada sołecka nie ma samoistnych kompetencji i jest tylko organem doradczym oraz opiniodawczym sołtysa (Paweł Chmielnicki w: Kisiel Wiesław, Płażek Stefan, Chmielnicki Paweł (redakcja), Dobosz Piotr, Mączyński Marek, Kryczko Paweł, Bandarzewski Kazimierz Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym Warszawa 2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis ss. 624).
Tagi:  organy, sołectwo

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.4.2006

  Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

  Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Do istotnych cech samorządu zaliczyć (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 28.2.2018

  Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • 13.11.2017

  Małolaty nie skorzystają z solarium

  Nowa ustawa przewiduje m.in. całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów (...)

 • 31.12.2012

  Czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT?

  Często pojawia się pytanie czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie powyższych (...)