Ostateczna decyzja administracyjna

Pytanie:

Kiedy decyzja administracyjna jest ostateczna w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wskazać należy, że zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego decyzją ostateczną jest decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji. Odwołanie zaś nie przysługuje, jeśli:

1. upłynął termin do wniesienia odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji i odwołanie nie zostało wniesione, a termin nie został później przywrócony,

2. decyzja została wydana w drugiej instancji, (zgodnie z art. 15 k.p.a. postępowanie jest dwuinstancyjne, a zatem od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy odwołanie tylko do jednej instancji,

3. decyzja została wydana w postępowaniu jednoinstancyjnym (jednoinstancyjność postępowania jako wyjątek od zasady ogólnej dwuinstancyjności wprowadzają art. 127 § 3 k.p.a. oraz przepisy ustawowe).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: