Otwarcie na nowo przewodu sądowego

Pytanie:

Na ostatniej rozprawie sędzia ogłosił, że zamierza zamknąć przewód sądowy i poprosił strony o ostatnie słowo. Strony je wygłosiły po czym sędzia ogłosił zamknięcie przewodu i przełożył ogłoszenie wyroku na datę X. Pouczył przy tym, że stawiennictwo na ogłoszeniu wyroku nie jest obowiązkowe. Zgodnie z tym pouczeniem pozwany nie stawił się w sądzie w dniu ogłoszenia wyroku, bo mieszka daleko od miejsca rozpatrywania sprawy. Natomiast stawił się powód. Okazało się, że sędzia ponownie otworzył przewód, zażądał od obecnego na ogłoszeniu powoda dostarczenia mu dodatkowego dokumentu (umowy spółki). Powód miał ten dokument przy sobie więc przekazał go sądowi. Po czym sędzia ponownie zamknął przewód i ogłosił przełożenie wydania wyroku na następny dzień. W następnym dniu ogłosił wyrok. Czy postępowanie sędziego było słuszne. Czy miał on prawo po zamknięciu przewodu ponownie go otworzyć bez wiedzy pozwanego i przyjmować jakieś dokumenty? Wszak swoim postępowaniem pozbawił stronę pozwaną możliwości oceny dostarczonych dowodów w sprawie i przytoczenia ewentualnych faktów obronnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 225 kodeksu postępowania cywilnego Sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo. Zatem Sąd zawsze może zamkniętą rozprawę odtworzyć na nowo jeśli do wydania wyroku są mu potrzebne inne dane lub dowody. Otworzenie rozprawy następuje, gdy istotne okoliczności ujawniły się po zamknięciu rozprawy. Może to być np. wynikiem narady sędziowskiej lub postępowania dowodowego.

Strony mogą składać wnioski do chwili wydania orzeczenia. Uwzględnienie wniosku strony powoduje otwarcie przewodu. Przewód może być otwarty np. tylko w celu dostarczenia określonego dokumentu (umowa spółki). Nie wydaje się, aby otwarcie w tym celu przewodu a następnie zamknięcie go było działaniem naruszającym interes strony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Barbara

4.2.2019 8:57:40

Re: Otwarcie na nowo przewodu sądowego

Bezzasadna krytyka opinii prawnika j.w. Pozwany był poinformowany o terminie rozprawy , na której sędzia zamierzał wydać wyrok i winien pozwany też pamiętać, ,że każdą rozprawę - do wydania orzeczenia - można otworzyć na nowo. Zatem nie stawiając się na rozprawę, sam siebie pozbawił możliwości obrony swoich praw.

K

9.3.2016 14:55:7

Re: Otwarcie na nowo przewodu sądowego

Kto to pisał, tę opinię? Jest nieważność postępowania, strona pozbawiona możliwości obrony praw. Szkolny przypadek. Jaki "specjalista" mówi, że nie widzi problemu?

oszukana

27.3.2014 19:58:30

Re: Otwarcie na nowo przewodu sądowego

sedzia byl przekupiony. Pozbawil strone nieobecna mozliwosci obrony. Kazde dziecko to widzi

ads

4.10.2010 1:25:11

Re: Otwarcie na nowo przewodu sądowego

moim zdaniem pozwany powinien dowiedziec sie o nowym dokumencie w sprawie i mieć prawo odnieść się do dowodu z dokumentu

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: