Pełnomocnictwo w postępowaniu nieprocesowym

Pytanie:

"Czy współwłaściciela nieruchomości w sprawie o zniesienie współwłasności może przed sądem reprezentować ojciec, jeśli współwłaściciel jest pełnoletni? Jeśli tak, to jak powinno wyglądać pełnomocnictwo?"

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo w postępowaniu nieprocesowym

Pełnomocnikiem we wskazanym przypadku może być rodzic. Wynika to z artykułu 87 kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł wymienia również małżonka, rodzeństwo lub zstępnych strony (w omawianym przypadku uczestnika postępowania, ze względu na fakt, iż postępowanie w sprawie zniesienia współwłasności jest postępowaniem nieprocesowym) oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pełnomocnictwo może być udzielone do występowania w imieniu mocodawcy w całej sprawie, bądź do dokonania poszczególnej czynności. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może mieć zwykłą formę pisemną. Pełnomocnictwo musi zawierać oznaczenie sprawy i sądu, dane pełnomocnika i mocodawcy, zakres pełnomocnictwa oraz podpis mocodawcy.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika