Pełnomocnik dla oskarżyciela posiłkowego

Pytanie:

Czy oskarżyciel posiłkowy może mieć swojego pełnomocnika? Kto może nim być? Czy oskarżyciel posiłkowy musi być obecny na każdej rozprawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oskarżyciel posiłkowy może działać samodzielnie, jak również przez swojego pełnomocnika.

Kodeks postępowania karnego stanowi bowiem, że strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego jako osoby fizycznej może być wyłącznie adwokat.

Jeśli został ustanowiony pełnomocnik - adwokat, nie ma potrzeby stawiania się na rozprawy, chyba że przepis szczególny będzie wymagał obowiązkowego stawiennictwa strony lub pełnomocnika albo sąd uzna stawiennictwo Pana za obowiązkowe – niekoniecznie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Karkses

23.3.2017 16:10:10

Re: Pełnomocnik dla oskarżyciela posiłkowego

Nie może. Z urzędu może zostać ustanowiony tylko obrońca dla oskarżonego.

Tina

4.2.2013 18:17:15

Re: Pełnomocnik dla oskarżyciela posiłkowego

Otrzymałam pismo z policji iż czyn który popełnił mój sąsiad, nie wyczerpało znamion wykroczenie.Mam samodzielnie wnieść o ukaranie. W dniu popełnienia przestępstwa była to już cisza nocna, i rąbanie po moich drzwiach oraz bardzo głośne krzyki. Co mogę dalej z tym zrobić i czy mogę mieć pełnomocnika z urzędu?. To nie pierwszy raz takie sytuację. Proszę o pomoc.

Gosia

20.4.2010 15:27:6

Re: Pełnomocnik dla oskarżyciela posiłkowego

Czy oskarżyciel posiłkowy,który jest jednocześnie pokrzywdzonym w sprawie możne wnosić o ustanowienie pełnomocnika z tzw.urzędu (ze względu na sytuację rodzinną i materialną)? Jeśli tak, to kiedy należy złożyć taki wniosek?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.1.2019

  Uczestniczka „stłuczki” może być oskarżycielem posiłkowym

  Na błąd sądu wskazał RPO, uznając, że w postępowaniu o wykroczenia można bowiem łączyć role procesowe oskarżyciela posiłkowego i współobwinionej o kolizję. Sąd Najwyższy uwzględnił (...)

 • 26.9.2016

  Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

  Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek (...)

 • 3.2.2010

  Pełnomocnictwo procesowe

  W prawie przyjęta jest zasada, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Swoboda stron w wyborze pełnomocnika jest (...)

 • 20.9.2019

  Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca się za naszego kontrahenta jest uprawniona do jej zawarcia. Jakie mogą być konsekwencje podpisania (...)

 • 17.11.2014

  Oskarżenie prywatne

  Zasadą jest, że oskarżycielem przed sądem jest prokurator. Jednak nie we wszystkich sprawach ma on obowiązek wnoszenia aktu oskarżenia. Wyjątek ten stanowią właśnie sprawy ścigane z oskarżenia (...)