Pierszenstwo wykupu nieruchomosci

Pytanie:

W 2005 roku wydzierżawiłem od Urzędu Gminy działkę z budynkami na 28 lat . Bardzo zależy mi na kupnie tej działki, na działce poniosłem już spore nakłady i inwestycje czy ma to wpływ na pierwszeństwo kupna? W obecnej umowie nic na te tematy nie jest uzgodnione. Po ilu latach przysługuje mi pierwszeństwo kupna działki dzierżawionej? Czy jest jakaś możliwość bym mógł się zabezpieczyć jeśli gmina zdecyduje się na sprzedaż i ogłosi przetarg? Z góry dziękuje za informację po ilu latach przysługuje mi pierwszeństwo kupna działki dzierżawionej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo pierwszeństwa w nabyciu dzierżawionej od gminy nieruchomości w przypadku jej sprzedaży nie jest uzależnione od okresu wykonywania dzierżawy. Co więcej ustawa o gospodarce nieruchomościami, odnośnie nieruchomości stanowiących własność gminy pozostawia w kwestii uznania rady gminy możliwość przyznania prawa pierwszeństwa w nabyciu lokali dzierżawionych, a znajdujących się w nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży.

W konsekwencji nie jest możliwe uzyskanie prawa pierwszeństwa w stosunku do całej nieruchomości, a jedynie w stosunku do lokalu. Przyznanie prawa pierwszeństwa zależy od podjęcia w tej sprawie uchwały rady gminy. Ustawodawca pozostawił w tej kwestii całkowitą swobodę organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, iż rada gminy może, ale nie musi przyznać prawo pierwszeństwa w nabyciu lokali dzierżawionych w nieruchomościach przeznaczonych do zbycia.

Jeżeli wskazany przez ustawodawcę organ samorządu terytorialnego (w przypadku gmin - będzie nim rada gminy) postanowi skorzystać z przysługującego temu organowi uprawnienia do przyznania pierwszeństwa do nabycia lokali, to może on w dowolny sposób wskazać określony krąg najemców lub dzierżawców, którzy mogą z takiego pierwszeństwa skorzystać. Jeżeli owo pierwszeństwo uznaniowe zostanie przyznane określonej kategorii najemców lub dzierżawców lokali, osoby te korzystają ze wspomnianego pierwszeństwa, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie (tak: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Wrocławiu w wyroku z dnia 10 stycznia 2008 r.; sygn. akt: II SA/Wr 388/2007).

Podsumowując, nie ma Pan możliwości uzyskania prawa pierwszeństwa do nabycia całej dzierżawionej nieruchomości. Może Pan natomiast wnioskować do gminy o przeznaczenie, w drodze uchwały, Pańskiej nieruchomości na sprzedaży w trybie bezprzetargowym - art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ile są spełniane przesłanki do zastosowanie tego przepisu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: