Pismo wniesione po zwrocie wniosku

Pytanie:

Po otrzymaniu zarządzenia o zwrocie wniosku - w terminie wniesiono pismo. Sąd zażądał sprecyzowania w ciągu 7 dni, czy to jest zażalenie, pod rygorem wpisania wniosku pod nowym numerem. Co może oznaczać "wpisanie wniosku pod nowym numerem" i jakie są konsekwencje dla wnioskodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W związku ze zwrotem pozwu w drodze zarządzenia wnioskodawca ma dwie możliwości. Jeżeli nie zgadza się ze zwrotem, uważa, iż nastąpił on bezpodstawnie, to może złożyć do sądu zażalenie na zarządzenie o zwrocie. Innym wyjściem jest po prostu ponowne złożenie wniosku. Będzie to nowy wniosek, pozostający bez związku z poprzednim, który uważa się w związku ze zwrotem za niebyły. Stąd nowy wniosek sąd opatrzy nowym numerem. Konsekwencją takiego działania jest to, że skutki prawne, jakie wywołuje pismo, nastąpią dopiero z chwilą wniesienia nowego pisma. Jako przykład skutku wniesienia wniosku można podać przerwę biegu przedawnienia.

Sąd powinien kierować się treścią pisma. Oznacza to, iż nawet brak oznaczenia w piśmie czy jest to zażalenie, pozew, wniosek itp. nie ma znaczenia pod warunkiem, że sąd może wywnioskować z treści pisma o jego charakterze. W opisanej sytuacji prawdopodobnie treść pisma wskazuje na to, że pytający złożył nowy wniosek, gdyż w sprecyzowaniu sąd mówi o wpisaniu wniosku pod nowym numerem (czyli jako zupełnie nowego wniosku). Jednak ze względu na ochronę wnioskującego sąd wezwał go do sprecyzowania, czy skierowane przez niego pismo jest zażaleniem.

Jeśli wnioskujący potwierdzi, że wniósł zażalenie na zarządzenie o zwrocie wniosku, sąd to zażalenie rozpatrzy. Jeśli rozpatrzy je pozytywnie i uzna zwrot wniosku za niezasadny sprawa będzie rozpatrywana na podstawie pierwszego, wcześniejszego wniosku i pod wcześniejszym numerem. Konsekwencje będą takie, że skutki prawne (np. przerwa biegu przedawnienia) nastąpią w dacie złożenia pierwszego wniosku i nie będzie potrzeby składania nowego. Jeśli sąd rozpatrzy zażalenie negatywnie, konieczne będzie skierowanie do sądu nowego wniosku, żeby sąd mógł rozpoznać sprawę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.2.2018

  Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

  Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. (...)

 • 9.12.2011

  Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

  Dokonanie jakiejkolwiek czynności w kontaktach z sądem wymaga posłużenia się pismem procesowym. Do takich pism można zaliczyć m. in.: pozew, wniosek, odpowiedź na pozew, apelację, odpowiedź na (...)

 • 6.3.2013

  Dopłaty w spółce z o.o.

  Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość ustanowienia w umowie spółki z o.o. obowiązku wspólników do wniesienia dopłat do spółki. W doktrynie podkreśla się, że jest to element osobowy (...)

 • 22.4.2013

  Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

  Twój dłużnik nie chce oddać pieniędzy? Współwłaściciel utrudnia Ci korzystanie z nieruchomości, więc chcesz ją podzielić? Planujesz wniesienie pozwu o rozwód? Ten artykuł (...)

 • 17.10.2016

  Jak należy sporządzać pisma procesowe w sprawach karnych?

  Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia na piśmie albo ustnie do protokołu. Znaczenie czynności procesowej ocenia się zaś według treści (...)