Pobór i zapłata podatku od dywidendy

Pytanie:

"Jeśli spółka jawna jest akcjonariuszem spółki akcyjnej, to jak wygląda zapłata podatku od dywidendy? Czy spółka jawna ma zaliczyć przychód z tego tytułu do swoich przychodów, a zryczałtowany podatek zapłacony przez spółkę akcyjną jako podatek zapłacony?"

Odpowiedź prawnika: Pobór i zapłata podatku od dywidendy

W podatkach dochodowych, zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych, zasadą jest, że wszelkie dochody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem są kumulowane, zaś podatek obliczany jest od sumy dochodów. Od powyższej reguły są jednak wyjątki. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dywidenda nie podlega łączeniu z pozostałymi dochodami.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, zryczałtowany podatek z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Stosownie do art. 30a ust. 6 ustawy, zryczałtowany podatek w tym przypadku pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby prawne, które dokonują wypłat dywidendy są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Oznacza to, że podatnik otrzymujący dywidendę nie jest już zobowiązany do zapłaty podatku, gdyż podatek został pobrany przez płatnika i to płatnik ponosi odpowiedzialność za jego odprowadzenie do organu podatkowego.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika