Podatek dochodowy od sprzedaży hali

Pytanie:

"W 2006 roku zakupiłem nieruchomość jako osoba fizyczna (do wspólności małżeńskiej), aktem notarialnym od innej osoby fizycznej. Na nieruchomości była posadowiona konstrukcja stalowa niedokończonej hali. Jednakże wartość tej hali nie była podana w akcie notarialnym, ale została ona tylko wymieniona, natomiast wartość podana była łącznie jedną kwotą za całość nieruchomości. Aktualnie chcę rozkręcić i sprzedać halę klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą, na umowę kupna sprzedaży, za kwotę ok. 90.000zł. Ja nie prowadzę działalności gospodarczej jako osoba fizyczna (tylko jako wspólnik w spółce jawnej). W jaki sposób i czy w ogóle naliczyć podatek dochodowy od takiej transakcji, umowy kupna sprzedaży hali stalowej?"

Odpowiedź prawnika: Podatek dochodowy od sprzedaży hali

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Jeżeli hala stalowa daje się rozebrać i przenieść w inne miejsce to nie może być uznana za nieruchomość, a będzie w istocie rzeczą ruchomą. Zatem do opodatkowania sprzedaży takiej hali (a właściwie zespołu elementów konstrukcyjnych, które łącznie tworzą halę) będzie się stosowało przepisy o sprzedaży ruchomości, a nie  nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zatem, jeśli sprzedaż hali nastąpiła po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, jej sprzedaż nie będzie źródłem przychodu w podatku dochodowym, a więc nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika