Podatek dochodowy po 183 dniach oddelegowania

Pytanie:

Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce. Pracownik został oddelegowany do pracy we Francji od marca 2007 r. do grudnia 2007 r. We wrześniu mija 183 dni oddelegowania. Co z podatkiem dochodowym pracownika po upłynięciu 183 dni oddelegowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 18 i 19, pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (np. w Polsce) osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce), chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (we Francji). Jeżeli praca jest tam wykonywana, wówczas osiągnięte za nią wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie (we Francji).

Zatem co do zasady wynagrodzenie polskiego pracownika oddelegowanego do pracy we Francji (przy czym przyjmujemy, że nie zmienia się rezydencji podatkowa pracownika, tj. że ma on miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych w Polsce, a nie we Francji) będą opodatkowane we Francji.

Jednakże, jak stanowi art. 15 ust. 2 Umowy bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (tj. w Polsce) osiąga z pracy najemnej, wykonywanej na terenie drugiego Umawiającego się Państwa (we Francji), podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie (w Polsce), jeżeli:

a)  odbiorca przebywa w drugim Państwie podczas jednego lub kilku okresów, nie przekraczających łącznie 183 dni w danym roku podatkowy,

b)  wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby,

c)  wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

Zatem, jeśli są spełnione powyższe przesłanki, to wynagrodzenie polskiego pracownika oddelegowanego do pracy we Francji jest opodatkowane tylko w Polsce. Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony (np. pracownik przebywa we Francji przez okres przekraczający 183 dni), wówczas wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu we Francji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY