Wspólnicy sp.j. a podatek od nieruchomości

Pytanie:

"Razem z żoną prowadzę działalność handlową w formie spółki jawnej - jesteśmy wspólnikami spółki jawnej, innej działalności nie prowadzimy. Kupiliśmy jako osoby fizycznej do wspólnego majątku nieruchomość. Ww. nieruchomość nie figuruje w ewidencji środków trwałych SP.J (kupiona została przez X i Y Kowalskich), w związku z tym nie jest amortyzowana i nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Cześć nieruchomości (budynku) wydzierżawiliśmy spółce jawnej. Jaki powinniśmy płacić podatek od nieruchomości? Urząd gminy naliczył nam maksymalną stawkę od całej nieruchomości. Kolegium odwoławcze podtrzymało decyzję, twierdząc cyt.: skarżący nie są przedsiębiorcami, nie mogą jednak zaprzeczyć, że są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, posiadane przez nich budynki nie będące mieszkalnymi są z mocy prawa związane z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym cała nieruchomość podlega opodatkowaniu jak w działalności gospodarczej, nie ma tu znaczenia, że część jest wykorzystywana na własne potrzeby."

Odpowiedź prawnika: Wspólnicy sp.j. a podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, najwyższa stawka podatku od nieruchomości od budynków dotyczy budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawka podatku uchwalona przez radę gminy nie może przekraczać w takim wypadku 19,01 zł od 1 m.kw. powierzchni użytkowej.

Zatem kluczowe dla określenia, czy dane pomieszczenie magazynowe będzie podlegało opodatkowaniu najwyższą stawką podatku od nieruchomości, jest ustalenie, czy takie pomieszczenie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak stanowi art. 1a ust. 1 pkt 3 wskazanej wyżej ustawy, przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Powyższa definicja jest zatem bardzo niekorzystna dla przedsiębiorców lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, gdyż oznacza opodatkowanie najwyższą stawką podatku od nieruchomości wszelkich nieruchomości będących w ich posiadaniu (z wyjątkami określonymi w art. 1a ust. 1 pkt 3 wskazanej wyżej ustawy, w szczególności odnośnie budynków mieszkalnych). Przedsiębiorca lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie musi przy tym wykorzystywać nieruchomości dla celów działalności gospodarczej – wystarczy, że nieruchomości są w jego posiadaniu.

W przypadku spółki jawnej przedsiębiorcą jest spółka, a nie wspólnicy. Zgodnie bowiem z art. 8 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Nieuzasadnione jest również twierdzenie, iż wspólnicy spółki jawnej są innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Zatem nieruchomości będące własnością wspólników spółki jawnej powinny być opodatkowane najwyższą stawką podatku od nieruchomości tylko w takiej części, w jakiej zostały oddane w posiadanie spółce jawnej.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika