Podatek od spadku

Pytanie:

Odnośnie pytania dotyczącego wyegzekwowania swojej własności od gminy. Czy w sytuacji, gdy sąd zasądzi zniesienie współwłasności i spadkobierca otrzyma część nieruchomości lub dojdzie do ugody między gminą a współwłaścicielem (spadkobiercą), to będzie on musiał zapłacić podatek od spadku i jaki będzie to procent?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku. Jak stanowi jednak art. 6 ust. 4 ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Jeśli zatem spadkobierca nabył udział w nieruchomości i zostało to potwierdzone postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, to obowiązek podatkowy już powstał i spadkobierca zobowiązany był zgłosić nabycie udziału w nieruchomości do opodatkowania. Dalsze spory sądowe mające np. na celu zniesienie współwłasności nieruchomości nie mają znaczenia dla podatku od spadku.

Jeśli stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło w 1990 r., to zobowiązanie podatkowe uległo już przedawnieniu i co do zasady podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku. Gdyby jednak podatnik (spadkobierca) powołał się obecnie przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia, to obowiązek podatkowy powstałby z tą chwilą (art. 6 ust. 4 ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY