Podatek VAT w zakładach budżetowych

Pytanie:

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji został utworzony przez Radę Miejską w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład posiada Statut, w którym są określone szczegółowe zadania nałożone do wykonywania przez Zakład, bez zawarcia dodatkowych umów cywilnoprawnych. Czy samorządowy zakład budżetowy, który świadczy usługi na rzecz macierzystej Gminy (Urzędu Gminy), wykonując zadania powierzone mu, powinien wystawić fakturę VAT dla Gminy (Urzędu Gminy), stosując zwolnienie o którym mowa w Rozporządzeniu R.M. z 22.12.2010r. (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 § 13 ust.1 pkt.13), czy powinien zastosować stawkę podstawową VAT tj. obecnie 23%? Naszym zdaniem skoro Zakład budżetowy został utworzony przez Gminę w celu wykonywania jej zadań własnych nie powinien obciążać Gminy podatkiem VAT. W przeciwnym przypadku powołanie odrębnego zakładu byłoby bezcelowe."

Odpowiedź prawnika: Podatek VAT w zakładach budżetowych

Niestety podatek od towarów i usług (VAT) powoduje wiele wątpliwości również w ramach sektora publicznego. Wskazany w pytaniu przepis Rozporządzenia nie wskazuje wprost na zwolnienie usług świadczonych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wątpliwości takie powstawały zresztą również na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów  i część organów podatkowych stała na stanowisku o podleganiu opodatkowaniu VAT świadczeń zakładu budżetowego na rzecz macierzystej gminy.

Z racji tego, iż ani gmina, ani urząd gminy nie posiadają statusu żadnego z podmiotów  wymienionych w w § 13 ust. 1 pkt 13 wskazanego Rozporządzenia, można również obecnie prezentować pogląd, że świadczenie usług przez zakład budżetowy nie będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania.

Zresztą w kwestii tej zajmowały stanowisko również sądu administracyjne, m.in. w wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2009 roku (sygn. akt I SA/Rz 720/08).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika