Podatki mieszkaniowe

Pytanie:

Moja Babcia od kilkudziesięciu lat jest głównym lokatorem mieszkania komunalnego w dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Oprócz Babci w mieszkaniu tym zameldowana jest moja Mama i ja (od urodzenia). Ja od 1,5 roku przebywam za granicą (w Irlandii), gdzie pracuję. Dowiedziałem się o możliwości wykupu mieszkania od gminy z 10% bonifikatą i chciałbym z niej skorzystać. Z tego, co wiem, to bonifikata obejmuje tylko głównego najemcę, czyli moją Babcię. Chciałbym wobec tego przekazać dla Babci pieniądze na zakup mieszkania od gminy, by później uzyskać to mieszkanie od Babci w formie darowizny. Czy i jakie podatki będzie musiała zapłacić moja Babcia, a jakie ja podczas operacji wykupu mieszkania od gminy i przekazania już wykupionego mieszkania dla mnie w formie darowizny? Mój kolega mówił coś o podatku od zakupu mieszkania, podatku od wzbogacenia się i o podatku gruntowym. Czy któryś z tych podatków trzeba będzie płacić, a może jeszcze jakieś inne podatki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przy nabyciu mieszkania, o ile sprzedający nie podlega z tytułu sprzedaży VAT, kupujący jest zobowiązany zapłacić 2% od wartości rynkowej mieszkania jako podatek od czynności cywilnoprawnych. Przy transakcjach sprzedaży nieruchomości jest on pobierany przez notariusza jako płatnika. Przy zakupie mieszkania będzie trzeba ponieść również koszty notarialne, w tym koszty sądowe za wpisanie nowego właściciela w księdze wieczystej.

Koszty notarialne i sądowe będą musiały być również poniesione w przypadku darowizny mieszkania przez babcię wnukowi, natomiast nie wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych (o ile wnuk nie przejmuje długów i ciężarów albo zobowiązań babci).

Darowizna mieszkania przez babcię wnukowi będzie co do zasady podlegała zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn. Zgodnie bowiem z dodanym od 1 stycznia 2007 r. art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (a więc również mieszkania) przez małżonka, zstępnych (np. dzieci, wnuków), wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje w przypadku darowania nieruchomości z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego (art. 6 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy). W przypadku niespełnienia powyższego warunku zgłoszenia nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Natomiast nie występuje przy powyższych transakcjach „podatek od zakupu mieszkania” czy „podatek od wzbogacenia”. Oczywiście właściciel będzie zobowiązany płacić podatek od nieruchomości, w wysokości w terminie wskazanym w decyzji prezydenta miasta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: