Podobieństwa dwóch firm

Pytanie:

Przeglądając na internecie różne informacje odnalazłam firmę o podobnej nazwie, która używa podobnych adresów internetowych i logo firmy podobne jest do naszego. Co muszę zrobić, aby uniknąć kłopotów? I w jaki sposób mogę się bronić przed ewentualnymi pretensjami?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Po pierwsze przedsiębiorca działa pod firmą. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku, bowiem nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Przy ocenie czy występuje dostateczne odróżnianie się (dostateczna różnica) firm (ich nazw), należy stosować kryteria obiektywne. Należy brać pod uwagę wiedzę i ogólną orientację przeciętnego człowieka, żyjącego w określonym środowisku. W razie, gdyby doszło do sytuacji, że podobieństwo nazwy, loga firmy oraz przedmiotu działalności było znaczne, że wprowadzałoby w błąd co do identyfikacji firmy. Jedna z nazw podlegać będzie ochronie. Firma, bowiem jest ujawniana w rejestrze. Ustawodawca uregulował ochronę prawa przedsiębiorcy do firmy. Ma on mieć zastosowanie zarówno wówczas, gdy prawo to zostało zagrożone, jak i wówczas, gdy doszło już do jego naruszenia. W pierwszym wypadku przedsiębiorca może żądać zaniechania działania zagrażającego jego prawu do firmy, w drugim natomiast - poza żądaniem zaniechania dalszych naruszeń - także usunięcia jego skutków, a ponadto złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i formie oraz naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Firma jest dobrem osobistym i podlega ochronie. Po drugie należy stwierdzić, że używanie firmy innej osoby lub używanie nazwy zbliżonej wprowadzającej w błąd co do identyfikacji jest czynem nieuczciwej konkurencji.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY