e-prawnik.pl Porady prawne

Podstawa do obliczenie składek ZUS przedsiębiorcy

Pytanie:

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Przedsiębiorca zadeklarował podstawę naliczania składek 1500 zł. Obecnie podstawa wymiaru składek w wysokości 60 % przeciętnego wynagrodzenia (minimalna wymagana podstawa) oscyluje wokół tej kwoty. Zdarzają się miesiące, że jest wyższa, ale po jakimś czasie znowu spada. W miesiącach, w których podstawa wymiaru składek ZUS w wysokości 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przewyższa kwotę deklarowaną przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca płaci składki od kwoty wyższej niż zdeklarował; ogłaszanej. Czy w związku z tym w przypadkach, kiedy kwota minimalna spada poniżej 1500 zł, przedsiębiorca płaci składki ZUS od kwoty deklarowanej (czyli 1500)? Czy zależnie od kwoty ogłaszanej czasami będzie płacił składki ZUS od kwoty deklarowanej, czasami od ogłaszanej? Które przepisy regulują tę kwestię?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podstawa do obliczenie składek ZUS przedsiębiorcy

6.4.2007

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

Ustawa ta nie wskazuje, w jaki sposób i co jaki czas odbywa się "deklarowanie" kwoty, a tym bardziej nie stanowi, iż zadeklarowanie może odbyć się tylko raz. W praktyce, deklarowanie omawianej kwoty odbywa się na formularzu ZUS-DRA i wpisuje się w za dany okres kwoty minimalne. Jeżeli za dane miesiące minimalna kwota jest niższa, właśnie ją wpisuje się w deklaracji i według tej kwoty oblicza się składki. W sytuacji, gdy nie jest konieczne składanie deklaracji miesięcznych, po prostu wpłacana jest niższa kwota składek. Osoby te zwolnione są bowiem z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia. Rozliczenie składek ułatwią informacje ZUS, w których zostaje liczbowo podana wysokość minimalnej podstawy wymiaru składki jak również wysokość poszczególnych składek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ