e-prawnik.pl Porady prawne

Podstawa opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

Pytanie:

Firma prowadzi sprzedaż produktów klientom detalicznym. Wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import usług traktuje się jako podatek naliczony oraz należny przy rozliczaniu podatku VAT, natomiast czy wlicza się je do przychodu i traktuje jak podstawę podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych? Do tej pory WNT oraz import usług traktowany był jako koszt, a takowy nie wpływa przy podatku zryczałtowanym na przychód. Czy też przychodem w powyższym wypadku jest wyłącznie cena netto sprzedaży produktów oraz odsetki zgromadzone na koncie bankowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podstawa opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

12.3.2006

Większość podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany jest również podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku gdy nie korzystają oni ze zwolnień podmiotowych od VAT, są obowiązani doliczać VAT do ceny sprzedawanych towarów i usług. Jednak wartość tego podatku - zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma odpowiednie zastosowanie do podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany - nie jest zaliczana do przychodów (tak też: A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Leksykon „ryczałtu”, Wrocław 2004, s. 89). Zatem przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym jest wartość netto (bez VAT).

Opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym podlega również przychód w postaci odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością. Są one bowiem przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przychód ten podlega natomiast opodatkowaniu odrębną stawką ryczałtu, która w tym przypadku wynosi 3,0% przychodów (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ