Podstawa zatrzymania rzeczy przez Policję

Pytanie:

Niedawno policja gospodarcza zrobiła rewizję w mieszkaniu i znalazła płyty cd z muzyką i oprogramowanie oraz filmy na domowym komputerze, gdzie nie było zaimplementowanej usługi udostępniania w sieci tych filmów, tzn. aplikacji, która rozpowszechniała by dalej pliki poprzez znane w sieci programy typu peer to peer, można przyjąć, że było to na własny wyłącznie użytek. Policja przysłała pismo "Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych" takich jak wspomniane wcześniej płyty w mieszkaniu i filmy na domowym laptopie wyszczególnione na kartce postanowienia. Czy policja ma obowiązek udowodnienia, że musiała być zainstalowana i używana aplikacja rozpowszechniająca pirackie filmy w sieci - co wydaje się kluczowe, bo jedną rzeczą jest posiadanie a drugą udostępnianie za pomocą odpowiedniego oprogramowania? Wydaje się, że w Polsce jest domniemanie niewinności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 217 kodeksu postępowania karnego Policja może zatrzymać rzecz, która może stanowić dowód w sprawie. Policja może więc zatrzymać przedmiot mogący posłużyć jako środek dowodowy do wykrycia sprawcy czynu lub ustalenia przyczyn i okoliczności przestępstwa. Zabierając sprzęt Policja nie musi wiedzieć co konkretnie znajduje się w pamięci komputera ani też wykazywać, że na tym komputerze określona aplikacja musiała być zainstalowana. Wystarczy, że istnieje przypuszczenie, że określony sprzęt może stanowić dowód w sprawie. Czym innym są podstawy do zatrzymania rzeczy a czym innym podstawy do ewentualnego skazania za przestępstwo. Na podstawie opinii biegłego, który zbada sprzęt Policja będzie mogła ustalić jaka konkretnie działalność była prowadzona i czy posiadane oprogramowanie pozwoliło na popełnienie określonego czynu zabronionego. Jeśli zarekwirowany sprzęt okaże się zbędny dla dalszego toku postępowania, wówczas będzie zwrócony właścicielowi.

Fakt zatrzymania sprzętu nie jest równoznaczny z przypisaniem określonej osobie winy za popełnienie przestępstwa. O tym czy czyn popełniony przez konkretną osobę stanowi czyn zagrożony i czy sprawca tego czynu jest winny i podlega karze będzie przedmiotem oceny sądu, a nie Policji. Zadaniem Policji jest bowiem jedynie zabezpieczenie dowodów, które mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że żądanie wydania przedmiotu mogącego być dowodem może być skierowane do każdej osoby władającej rzeczą, bez względu na jej rolę w procesie karnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: