e-prawnik.pl Porady prawne

Pojęcie kosztów utrzymania i wychowania dziecka

Pytanie:

W jaki sposób doktryna prawa cywilnego definiuje pojęcie kosztów utrzymania i wychowania dziecka?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pojęcie kosztów utrzymania i wychowania dziecka

20.4.2011

Koszty utrzymania dziecka to usługi świadczone dziecku, które są niezbędne w związku z jego utrzymaniem a więc m. in. pielęgnowanie dziecka, przygotowywanie mu posiłków, pranie odzieży i bielizny dziecka. Natomiast koszty wychowania dziecka rozumie się takie koszty, które są niezbędne do zapewnienia temu dziecku - odpowiedniego do jego wieku i uzdolnień - prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego (patrz teza IV wytycznych SN z 1987 r.). Chodzi tu zatem o koszty, które są niezbędne do zapewnienia dziecku pielęgnacji i pieczy, odpowiedniego wykształcenia, przygotowania do życia w społeczeństwie, ewentualnego udziału w życiu religijnym, rozwijania zainteresowań kulturalnych i uzdolnień (por. H. Haak, Ustanie małżeństwa. Komentary, Warszawa 1998 rok).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ