Pojęcie strony postępowania administracyjnego

Pytanie:

"Jak należy rozumieć pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym?"

Odpowiedź prawnika: Pojęcie strony postępowania administracyjnego

Definicję w tym przedmiocie stanowi art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Art. 28. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Co do zasady należy stwierdzić, że interes prawny powinien opierać się na normie prawa materialnego (czyli takiej, która stanowi o prawach i obowiązkach jednostki). Organ prowadzący postępowanie powinien więc, ustalając krąg osób będących stronami postępowania badać, czy interesy tych osób w danej sprawie administracyjnej znajdują odzwierciedlenie w normach materialnych. Stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegającego na tym, że akt stosowania tej normy (decyzja administracyjna) może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu w zakresie prawa materialnego. Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniają zastosowanie normy prawa materialnego1.

1Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 marca 2006 r., VI SA/Wa 2401/05


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika