e-prawnik.pl Porady prawne

Pojęcie terroryzmu i terroru

Pytanie:

Jaka jest różnica w prawie karnym materialnym pomiędzy pojęciem terror i terroryzm? Gdzie można znaleźć definicje legalną używaną przez ustawodawcę dotyczącą terroryzmu i terroru oraz czy odpowiedzialność karna w przypadku terroru i terroryzmu jest taka sama jak przy zwykłym przestępstwie (formy stadialne i zjawiskowe)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pojęcie terroryzmu i terroru

27.4.2006

Kodeks karny nie posługuje się pojęciem terroru i terroryzmu. Używa jedynie pojęcia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest taki czyn zabroniony, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat. Czyn ten musi być popełniony w celu:

  1. poważnego zastraszenia wielu osób,

  2. zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,

  3. wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu.

Terroryzm jest najczęściej definiowany jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i w ten sposób wymuszenie na danej grupie ludzi realizacji określonych celów lub inaczej sposób sprawowania władzy za pomocą terroru. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych zmusić do odpowiednich zachowań.

Bardziej szczegółowo terroryzm niepaństwowy można zdefiniować roboczo jako „nieuzasadnione lub bezprawne użycie siły bądź przemocy wobec osób lub mienia, aby zastraszyć lub wywrzeć przymus na rząd, ludność cywilną lub ich część, co zmierza do promocji celów politycznych, społecznych lub finansowych”. Istotą terroryzmu jest to, że przedmiotem działania terrorystycznego są osoby, które nie mają bezpośredniego wpływu na realizację celów jakie chcą osiągnąć organizacje terrorystyczne. Zatem działania terrorystyczne muszą się charakteryzować znacznym efektem psychologicznym i potencjalnie dużym „efektem” społecznym i medialnym, aby mogły być skuteczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ